خرید و دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

عنوان دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)
دسته پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانی)
فرمت PDF
تعداد صفحات 7 صفحه
در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد،تشریح شده است ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری نیز می باشد

ادامه مطلب