فایل بسته آموزشی باغبانی 1

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
محقق گرامی،شما با جستجوی بسته آموزشی باغبانی 1 وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(بسته آموزشی باغبانی 1)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

این بسته بسیار آموزشی و جذاب می باشد و به طور تخصصی در باغ قابل استفاده می باشد
راهنمای تشخیص افات و بیماریهای درخت مو 4 ص
اطلاعات تکمیلی درخت انگور 9 ص
بیماری پیرس انگور یک بیماری باکتریایی است 5 ص
بیماری قارچی مو3 ص
پوسیدگی خاکستری مو عامل بیماری پوسیدگی خاکستری انگور و کنترل بیماری 5 ص
چگونگی مراحل رشد انگور تا زمان برداشت 3 ص
سرطان

ادامه مطلب