طراحی و اجرای موشن گرافیک

موشن گرافیک طراحی شده توسط تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

علی رضایی

گروه علمی پژوهشی آژند

کیفیت/زمان

19ثانیه

4k