طراحی و اجرای موشن گرافیک

موشن گرافیک طراحی شده توسط تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

رسول حاج خضری

فروشگاه ژیامارکت

کیفیت/زمان

15ثانیه

4k