طراحی تراکت

تراکت طراحی شده توسط تیم گرافیک آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

بیمه پاسارگاد

ابراهیم خواجوی

سایز

کاغذ تحریر a5