طراحی لوگو

لوگو طراحی شده توسط تیم گرافیک آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

صرافی اکسین در کشور انگلستان

سایز