طراحی و اجرای موشن گرافیک

موشن گرافیک طراحی شده توسط تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

دکتر محمدخواجوی

کیفیت/زمان

1 دقیقه و 25ثانیه

4k