طراحی و اجرای موشن گرافیک

موشن گرافیک طراحی شده توسط تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

مارکتینگ شبنمی

کیفیت/زمان

15ثانیه

4k