طراحی و اجرای موشن گرافیک

موشن گرافیک طراحی شده توسط تیم آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

مهندس امیر نوروزی

گروه مشاوره تحصیلی و کنکور انگیزه

کیفیت/زمان

40ثانیه

4k