طراحی پوستر

پوستر طراحی شده توسط تیم گرافیک آژانس دیجیتال مارکتینگ لرد دیزاین

مشتری:

کارواش یونیک

آذربرزین

سایز

کاغذ تحریر a3