کارت ویزیت دفتر وکالت

طراحی گرافیک

کارت ویزیت نشانگر بخش مهمی از هویت شغلی و شخصی شما است، به طوری که هر کارت ویزیت می تواند یک فرصت طلایی از جمله یک ارتباط مهم یا یک فروش بزرگ فراهم کند. پس در ارائه کارت وزیت خود، سخاتمند باشید

کارت ویزیت دو رو دفتر وکالت خانم ایران صیدالی

جزییات پروژه:

نام مشتری: دفتر وکالت ایران صیدالی

دسته بندی پروژه: کارت ویزیت

بودجه پروژه: 50.000 تومان

مدت زمان: 1 روز کاری