برچسب: تبلیغات

تأثیر تبلیغات ویدیویی بر کسب و کارها ؟

تأثیر تبلیغات ویدیویی و تأثیر آن بر جذب مخاطب و همچنین رشد کسب و کارها بر هیچ کسی پوشیده نیست. در حال حاضر با ظهور عصر دیجیتال، فضای کسب و…

تبلیغات sem در گوگل چیست؟

تبلیغات sem در گوگل چیست؟ تبلیغات sem یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌‌های بازریابی است. در دنیای بازاریابی امروزه، به دلیل افزایش فضای رقابتی شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، استفاده از این نوع تبلیغات یکی از برگ‌‌‌‌‌‌‌‌های…